Online-kirjanpito

Online-kirjanpito yksinkertaistaa asioiden hoitoa ja muuttaa yrityksesi kirjanpidon mukavammaksi! Online-kirjanpito tarkoittaa sitä, että yrityksen kirjanpidollisten tositteiden tallentaminen tapahtuu yhteisessä automaattisesti toimivassa tiedostossa. Se puolestaan minimoi tositteiden kaksinkertaistumisen, kahdesti tallentamisen tarpeen sekä muuttaa kirjanpidon tehokkaammaksi.

Online-kirjanpito edellyttää sopivan ohjelmiston käyttämistä. Nykyiset ohjelmistojen tarjoajat ovat jo online-ympäristössä. Siksi, että välttää tositteiden tarpeetonta tulostamista ja niiden liikuttamista paikasta toiseen, olemme sitä mieltä, että prosessin nopeuttamiseksi kannattaa harkita teknisten ratkaisujen käyttöä. Online-kirjanpidon suurimmat edut ovat nopeus, säästäväisyys, luotettavuus, turvallisuus, kaikkien työntekijöiden käyttäminen ja toiminnallinen selvittäminen.

logo_250x150