Taloyhtiön tarkastus

Tuloa tuottamattomien yhdistysten lain mukaan voi taloyhtiön yleiskokous määrätä taloyhtiön toiminnan tarkastuksen tekemiseksi tarkastuksen tai audiittorin kontrollin. Tavallisesti valitaan työtä tekemään toimikunta. On myös tilanteita, jossa toimikunta ei ole riittävä tarkastuksen toteuttamiseksi.

Toimikunnan odotettuun tehokkuuteen vaikuttaa oleellisesti se, että taloyhtiön edustajaksi tai tarkastustoimikunnan jäseniksi ovat tavallisesti taloyhtiön omat jäsenet. Suosittelemme palkata tarkastusta tekemään henkilö, joka ei ole sidoksissa taloyhtiöön, se tarkoittaa puolueetonta henkilöä, jolla on vaadittavaa osaamista ja tietoa antamaan arvio taloyhtiön toiminnasta. Tarjoamme taloyhtiöiden tarkastuspalvelua koko Virossa. Kysy meiltä tarjousta saadaksesi varmuuden taloyhtiön oikeasta toiminnasta!

logo_250x150