Korteriühistute revisjon

Mittetulundusühingute seaduse järgi võib korteriühistu üldkoosolek määrata korteriühistu tegevuse üle järelevalve teostamiseks revisjoni või audiitorkontrolli. Harilikult valitakse seda kohustust täitma revisjon. On ka olukordi, kus revisjon ei ole järelevalve teostamiseks piisav. Revisjoni oodatud tõhusust pärsib olulisel määral seik, et korteriühistu revidendiks või revisjonikomisjoni liikmeteks on tavaliselt ühistu enda liikmed. Soovitame palgata kontrolli teostama isik, kes ei ole ühistuga seotud, s.t on neutraalne andmaks hinnangut KÜ tegevusele ning omab vastavaid teadmisi. Pakume korteriühistutele revisjoniteenust üle Eesti. Küsi meilt pakkumist, et veenduda ühistu korrektses tegutsemises!

Korteriühistute revisjon