Raamatupidamine ettevõtetele

Olenevalt ettevõtte raamatupidamisdokumentide mahust on võimalik raamatupidamisteenust sisse osta kas mahupõhiselt või kindla kuutasu põhimõttel.

Mahupõhine tasu sobib eelkõige ettevõttele, kelle igakuised dokumentide mahud varieeruvad suurel määral. Selle meetodi puhul on sisseostetava teenuse hind iga kuu erinev, aga samas välistab see kliendil kahtlused, nagu maksaks ta teenuse eest, mida ta tegelikult ei kasuta.

Kindla kuutasu peaksid valima ettevõtted, kelle dokumentide maht on iga kuu enam-vähem samas suurusjärgus ning lisaks on tarvis arvestada mitme inimese palgad. Kuutasu täpne suurus selgub läbirääkimiste käigus. Hinnakirjas oleme välja toonud indikatiivsed hinnad, et anda ligikaudsed orientiirid teenuste maksumusest.

logo_250x150